Tələbələrin universitetə qəbul aldıqdan sonra viza prosedurunun yerinə yetirilməsi üçün dəstək göstəririk.

Viza dəstəyinə daxildir:

1. Ərizənin doldurulması;

2. Viza üçün görüş vaxtının təyin olunması;

3. Blok hesabın yaradılması - Expatrio (18 yaşına çatmamış tələbələrdə isə Coracle);

4. Tələbə sığortasının hazırlanması;

5. Motivasiya məktubunun yazılması;

6. CV-nin hazırlanması ;

7. Sənədlərin düzgün ardıcıllıqla düzülməsi;

8. Tələbənin sənədlərin hansı qaydada hazırlanması barədə konsultasiya verilməsi;

9. Viza görüşü üçün müsahibə mərhələsinə hazırlıq;

Viza dəstəyinə daxildir:


1. Ərizənin doldurulması

2. Viza üçün görüşün təyin olunması

3. Blokhesabın yaradılması - Expatrio (18 yaşına çatmamış tələbələrdə isə Coracle)

4. Tələbə sığortasının hazırlanması

5. Motivasiya məktubunun yazılması

6. CV-nin hazırlanması 

7. Sənədlərin düzgün ardıcıllıqla düzülməsi

8. Tələbənin sənədlərin hansı qaydada hazırlanması barədə konsultasiya verilməsi

Ödəniş 200 AZN təşkil edir